Water verversen doe je nooit voor het ganse aquarium: je laat steeds 1/3 water in het aquarium. Water dient ververst te worden indien de bodem vuil is of het water niet erg helder is. 

Ook bij ogenschijnlijk proper water kan er echter te veel nitriet in het water aanwezig zijn.  Je merkt dit als de visjes naar lucht blijken te happen. 

Water verversen doe je nooit voor het ganse aquarium: je laat steeds 1/3 water in het aquarium

 

* Je houdt een test-stripje even in het water en schudt het overtollige water af.

* Je vergelijkt de kleuren van de strip met de kleuren op het testbuisje na 1 minuut.

* Indien de waarden in het rode gebied komen, moet je snel water verversen.