Alzheimer is een verschrikkelijke ziekte: het is dag na dag geconfronteerd worden met “verlies”.  

Eén van de moeilijkste momenten in het proces was de zorg voor Ons Va te moeten overdragen aan anderen.